ESCOLA DE MÚSICA - Aules de Música Pau Casals

En les nostres Aules de Música se segueix una metodologia seqüenciada i estructura per donar una formació de qualitat per a l'alumne.

Si esteu interessats en formar-vos musicalment amb nosaltres i formar part de la nostra Banda, poseu-vos en contacte amb nosaltres en aquest enllaç i us explicarem les condicions amb tot detall.

Els nous aprenents en funció de si comencen o no de zero tenen diferents opcions d'iniciació a la música segons la seva edat i coneixements: 
 • Jardí musical: Es fa una sensibilització musical en el món sonor per iniciar els més petits en el món de la música i de la Banda (entre els 4 i els 6 anys). 
 • Iniciació: Es fa una sensibilització musical en el món sonor abans de passar a les primeres nocions de llenguatge musical, així com una roda d’instruments (>6 anys i adults). 
 • Nivell elemental: Adreçat a gent que vulgui aprendre a tocar un instrument, tinguin l’edat que tinguin. Es combinen classes individuals d’instrument i de solfeig amb classes col·lectives de conjunt instrumental. En aquest nivell elemental les classes de llenguatge musical són obligatòries i estaran integrades en les classes d’instrument en les diferents fórmules que estableixi el professorat. Les classes de conjunt instrumental, si bé no són obligatòries són molt recomanades per iniciar el nou alumnat a tocar en grup i conèixer la resta d’alumnes. 
 • Perfeccionament: Adreçat a gent que ja ha realitzat formació musical prèviament i vulgui perfeccionar-se en el domini de l’instrument i del llenguatge musical, així com a músics de la Banda. 
 • Combo: Adreçat a alumnat que ja té un cert coneixement de lectura i pràctica d’instrument. Són formacions d’alumnes de petit format que serveixen per practicar a tocar en conjunt i preparen el pas previ a tocar amb la resta de la Banda. També hi podran participar d’alumnes que ja toquin a la Banda si desitgen tocar també en el Combo de les Aules.
L'oferta actual que ofereix l' Associació Musical Pau Casals és la següent:
 • Flauta 
 • Clarinet 
 • Saxo 
 • Trompeta 
 • Trompa 
 • Trombó 
 • Bombardí 
 • Tuba 
 • Percussió